UMUDU YAŞAT

Kanser tanısı konulmaya görsün hastaya
Yok olur hayaller, umutlar, kararır dünya
Ruhunun derinliklerinde artık onu arama
Sararır yaşam sevinci, nafile, onu sorma

Süzülürken gözünden umutsuz damlalar

Çaresiz bakışlarından hekimler ne anlar?

Düşmüştür hayalleri karanlık bir çukura
Dipsiz bu bataklıktan onu kim çıkara?

 

Vardı elbet seven dostları, akrabaları
Zor günler içindi işgüzar yakınları
Alındı karar, olacaklardı hep destek
Güçtü ama hep destek, olası bazen köstek!

Hemen araştırdılar, buldular internetten
Çok meşhurdu hekim, onkolog sosyetesinden
Yıllarca kalmıştı Amerika’da, Avrupa’da
Artık ölmeyecekti hastaları bu dünyada

İçeri girerken hasta muayene için
Arkadan el etti yakını: “Söyleme!”_Niçin?
Çünkü çok seviyorlardı hastalarını
Bilmesin istiyorlardı meçhul yarınlarını

Hiç gelmedi göz göze hastayla hekim
Ayrıntılı okundu patoloji raporu her daim
Çok sıkı izlerdi bilimi, her gelişimi
Görmezden geldi hastadaki değişimi

Dokunacak mıydı yüreğine şifalı eller?
Nerde(!)hemen yazılacaktı pahalı reçeteler…
Hangi “…tinib?” hangi “…mab?” yazılacaktı kafadan
Zira onkolog yeni dönmüştü Asko’dan!..

Bıraktı kalemi, vermeye başladı bilgi:
“Bu durumda yüzde ondur beş yıllık sürvi”
Böyle söylüyordu randomize çalışmalar,
Ne önemi vardı, hasta anlarsa anlar!..

Akşam eve döndüğünde yalnızdı artık hasta
Karışmıştı kafası, kapıldı garip duygulara
Eş, dost, onkolog, monkolog şaşırmıştı kafası
Çökmüştü karabasanlar, azalmamıştı tasası


İçmemişti hiç bir zaman ne sigara ne alkol
Onu nerden bulmuştu bu hastalık? Defol!
Kırk yıldır spor da yapardı sistematik
Bir sebep yoktu ki olmayaydı genetik?

Toplumsal algı kanserde, ölüm demek mi ?
Cahilce oluşan bu kanı değişmeyecek mi ?
Buydu hastaları ümitsizliğe boğan
Ölmeden onları mezara koyan…

Kanserin girdabında umuda tutunmuş hasta
Sarmasın seni çaresizlik, kalmayasın yasta
Bilimsel gelişmeler, hekimler, dostlar senin için
Mutlaka yaşamalısın, umudu yaşatmak için…

Fikret ARPACI
20 Aralık 2015
Ankara

BASINDAN

Haberler